Elektrické podlahové vytápění

Vytápění domu pomocí elektrické energie vůbec nemusí být špatný nápad. Elektřina je samozřejmě dražší než plyn, elektrické podlahové vytápění však má velmi jednoduchou konstrukci a nepotřebuje kotel, takže může být výhodnou volbou jak z technického, tak i z finančního hlediska.

Kdy se vyplatí

Jelikož u elektrického podlahového vytápění není nutný kotel či jiný zdroj tepla a jeho instalace je velmi jednoduchá, investiční náklady na ně jsou poměrně nízké. Elektrická energie je však drahá, což může při vyšší potřebě tepla znamenat neúměrně vysoké náklady na provoz. Elektrické podlahové vytápění je proto efektivní především v dobře zateplených domech, kde je potřeba tepla na vytápění velmi nízká (ne vyšší než 70 kWh/m2 a rok). Ve starších stavbách s vyššími tepelnými ztrátami je naopak výhodnější teplovodní vytápění v kombinaci s plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem – vyšší obstarávací cenu tu totiž poměrně rychle vykompenzují nižší provozní náklady.

Elektrická podlahovka představuje šikovné řešení také u rekonstrukcí, kde může být velkou výhodou její malá stavební výška. Praktická je i tam, kde je nutné doplňkové vytápění jen v některých místnostech, například v koupelně či kuchyni, nebo na lokální zvýšení teploty jen na některých místech podlahy.

Vytápěcí Kabely

Jsou systémem s nejvyšší flexibilitou, což je výhodné především v členitých a nepravidelných místnostech, při vyhýbání se nábytku apod. Jejich výhodou je též nižší cena. Nevýhodou je podstatně náročnější montáž, kterou však mohou zjednodušit tzv. systémové desky.

Vytápěcí Rohože

Jde o nejrozšířenější elektrický podlahový systém, kde jsou vytápěcí kabely přichyceny v pravidelných rozestupech k nosné tkanině. Jsou určeny především pod dlažbu, na ohřev ploch s pravidelnými tvary. Výhodou je malá konstrukční výška a jednoduchá montáž, jejich cena je však o něco vyšší.

Vytápěcí Fólie

Mají tloušťku jen 0,4 mm a jsou určeny na suché uložení především pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, ale i pod koberce a PVC, do místností s pravidelným půdorysem. Výhodou je minimální konstrukční výška a jednoduchá suchá instalace, nejsou však vhodné pod dlažbu ani do mokrých prostorů.